На 2 април 2017 година в залата на Общински Младежки Дом в Перник се проведе еднодневно обучение за 20 младежи на тема PR и медии. Обучителя Станислава Генадиева представи презентации и работна програма за придобиване знания и умения за ПР (Връзки с обществеността) и социални медии с цел изграждане и управление на положителна репутация и ефективна комуникация със заинтересовани страни. Обучението включваше балансирано представяне на знания за значението на ПР дейността и възможностите, които социалните медии предоставят за комуникация с всички заинтересовани страни за развитие на младежки политики, и разглеждане на конкретни примери. В края на обучението на участниците беше дадена практическа задача, чрез която приложиха придобитите знания и умения.