Форум „Българската община: Участие на младите хора в решенията на местнатавласт“

Период на провеждане: 26 май 2015г. Място: гр. Перник   Младежки информационно-консултантски център организира еднодневно обучение за 25 младежи. Форумът включва обучителни сесии по темите...
Read More