Мобилтел ще финансира проекти, насочени към интеграцията на хора в неравностойно положение | МИКЦ – Перник

Конкурс за финансирането на проекти, предназначени за интеграцията на хора в неравностойно положение,  открива на 7 април "Мобилтел". Телекомуникационната компания е предвидила 100 хил. лв....
Read More

Конкурс за финансиране на проекти по програма „Живо Наследство 2008” | МИКЦ – Перник

Програмата “Живо Наследство 2008” е насочена към подкрепа на инициативи за опазване, развиване и популяризиране на местното културно материално и нематериално наследство с активното участие...
Read More

„Училището – желана територия за ученика“ | МИКЦ – Перник

Второ място на  областното ниво на научно-практическата конференция "Училището-желана територия за ученика" завоюва Христиан   Даскалов, председател на ОМС Перник със своята компютърна игра "СПИН...
Read More

Национален конкурс за награда МАЖОР ’07 за най-успешен младежки проект | МИКЦ – Перник

Сдружение “Център за неформално образование”  обявява национален конкурс за награда МАЖОР 07 за най-успешен младежки проект. Конкурсът се осъществява с подкрепата на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НА...
Read More