Национален конкурс „Да направим за земята това, което искаме да получим от нея!“ | МИКЦ – Перник

Сдружение “Център за неформално образование” обявява национален конкурс “Климатичните промени са  ФАКТ! ДА НАПРАВИМ ЗА ЗЕМЯТА ТОВА, КОЕТО ИСКАМЕ ДА ПОЛУЧИМ ОТ НЕЯ” с подкрепата на...
Read More