Консултации на тема „Кариерно ориентиране и развитие”

Продължителност : февруари-май 2015г. Място:Област Перник   Консултациите по кариерно ориентиране са особена част от нашето кариерно развитие, която ни помага да осъзнаем по-добре своите...
Read More