BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” | МИКЦ – Перник

Краен срок: 14 януари 2011 г, 16:00 ч. Настоящата схема цели: – Да се развият конкурентоспособни природни и културно-исторически атракции и/или групи атракции, способни да...
Read More

„Опазване и съхранение на природното наследство” бе темата на поредното обучение на МИКЦ-Перник | МИКЦ – Перник

„Опазване и съхранение на природното наследство” бе темата на поредното order cialis online no prescription обучение, което организира Младежки информационно- консултантски център Перник, финансиран от...
Read More

Онлайн платформа информира младите хора за възможностите по различни европейски програми | МИКЦ – Перник

Онлайн платформа информира младите хора за възможностите по различни европейски програми   На интернет адрес www.together.argobg.net  могат да бъдат намерени материалите от проведено от 10...
Read More

Четвърти конкурс за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност | МИКЦ – Перник

Конкурсът за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност се организира от Международна фестивална програма на детското творчество “Приятели на България”, съвместно с Министерство...
Read More