Онлайн платформа информира младите хора за възможностите по различни европейски програми | МИКЦ – Перник

Онлайн платформа информира младите хора за възможностите по различни европейски програми   На интернет адрес www.together.argobg.net  могат да бъдат намерени материалите от проведено от 10...
Read More

Четвърти конкурс за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност | МИКЦ – Перник

Конкурсът за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност се организира от Международна фестивална програма на детското творчество “Приятели на България”, съвместно с Министерство...
Read More