Дискусия за ролята на младите в местната власт организираха в Перник | МИКЦ – Перник

За инвестицията в младите и по-малките общини г viagra овори българският евродепутат Кристиан Вигенин заедно с представители на младежки организации от Перник на дискусия на...
Read More

BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” | МИКЦ – Перник

Краен срок: 14 януари 2011 г, 16:00 ч. Настоящата схема цели: – Да се развият конкурентоспособни природни и културно-исторически атракции и/или групи атракции, способни да...
Read More

„Опазване и съхранение на природното наследство” бе темата на поредното обучение на МИКЦ-Перник | МИКЦ – Перник

„Опазване и съхранение на природното наследство” бе темата на поредното order cialis online no prescription обучение, което организира Младежки информационно- консултантски център Перник, финансиран от...
Read More

Онлайн платформа информира младите хора за възможностите по различни европейски програми | МИКЦ – Перник

Онлайн платформа информира младите хора за възможностите по различни европейски програми   На интернет адрес www.together.argobg.net  могат да бъдат намерени материалите от проведено от 10...
Read More