13 декември 2017

Авторско есе “Целта на властта е самата власт”

В следващите редове публикуваме получено авторско есе “Целта на властта е самата власт”, във вразка с кънкурсът за есе на тема “Целта на властта е  самата власт”, организиран от „Младежки информационно-консултантски център“ – Перник и младежка група „Градски легенди“ – Перник.

Публикуваме без редакторска намеса!

 

Есе

На тема:

“Целта на властта е самата власт”

 В съвременния живот властта се е превърнала в много случаи в самоцел. Това битува в общественото съзнание и е видно в обществените отношения, това е силно забележимо в България.

Ярък пример за проява на самоцелна власт е самоуправството. То се проявява особено силно в малките населени места в страната. Самоуправството е опасно явление, вредно за обществото, което подкопава демократичното управление.

През последните години българското общество става силно чувствително към тези явления и смея да твърдя, че в повечето случаи има адекватна реакция срещу тези процеси.

Бих искал да посоча, че силата на гражданското общество се състои именно в неговата способност да реагира срещу вредните прояви на самоцелната власт. В България през последните няколко години гражданското общество се пробуди. Подходящ пример за това са масовите граждански протести през лятото на 2013г. срещу избирането на Делян Пеевски за председател на ДАНС.

Оттогава досега се наблюдава остра реакция на българското общество срещу решения в негов ущърб.

Бих искал да спомена и протестите за създаване на работеща съдебна реформа, които се състояха периодично през последните месеци, по време на които гражданите поставиха ясни искания за промяна в съдебната система и правораздаването.

Тогава, когато хората са заедно в делата си и единни в мисленето си, се проявява силата на гражданското общество.

Затова е важно инерцията, която през последните години набира гражданското общество в България, да продължи.

Важно е хората да изразяват своето недоволство срещу всички решения, които създават условия за вредни последствия от властимащи личности, които злоупотребяват с общественото доверие.

 

Изготвил:

Борислав Димитров

Гр.София