23 ноември 2017

Обучение Маркетинг и брандиране

На 18 ноември в залата на Общински младежки дом, гр. Перник се проведе обучение на тема „Маркетинг и брандиране“.

Обучението бе насочено към млади хора на възраст от 14 до 29 години, които се интересуват от маркетинг и управление на бранда /марка/, с цел изграждане и управление на модерна визия и намирането на подходящи канали за реализация.

Благодарение на нашият гост-лектор Байчо Георгиев имахме възможността да се докоснем до неразкрити тайни на успешния маркетинг, как да представим идеята си, как да привлечем повече хора към нея, как да я превърнем в успешен проект.

Участниците в обучението не само придобиха нови знания по темата, но и работиха по групи, разработвайки собствени проекти.