07 ноември 2017

МИКЦ Перник и младежка група „Градски легенди“, обявяват Конкурс за есе

„Младежки информационно-консултантски център“ – Перник и
младежка група „Градски легенди“ – Перник,

обявяват

Конкурс за есе на тема “Целта на властта е  самата власт”

Участниците могат да бъдат млади хора на възраст от 14 до 29 години, жители на една от шестте пернишки общини – Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен или Ковачевци. Един участник може да бъде автор само на едно есе, с което да кандидатства в конкурса.
Краен срок: 24 ноември 2017 г., 00.00 часа

Темата на есето трябва да бъде поставена в контекста на „1984“ от Джордж Оруел или „Разни хора, разни идеали“ от Алеко Константинов. Можете да направите паралел между съвременния свят и някой от четирите къси разкази от Алеко, във всеки, от които на фокус са обобщени социални образи, рожба на политическата действителност в България в кря на XIX век. Очакванията са есето да разглежда проблем/и, поставен/и в един или няколко от четирите фейлетона: користни идеали, пошлост, безнравствени ценности, консуматорско отношение към общите интереси. Жив ли е Алеко днес и срещаме ли неговите герои в наши дни?
Есето може да бъде разгърнато и в контекста на книгата „1984“ на Оруел и основните проблеми засегнати в произведението, като се направи паралел със съвременната действителност. Включете и отговори на въпроси като: взеха ли си поука поколенията след романа на Оруел; „сбъдната“ ли е визията за властта, описана в романа и ако „да“ – къде виждате тези проявления?

Есето ви трябва да отговаря на следните условия:

Да бъде написано и изпратено във формат Word
Да бъде не по-късо от 1 стр. и не по-дълго от 3 стр.
Да посочва коя е избраната тема и защо автора е избрал тази тема
Да има заглавие, свързано с темата
Да има само един автор
Задължително всеки автор трябва да напише името, годините и населеното място /град, село/, от който е.

Всички текстове, които имат расистки характер, противопоставят групи от обществото, подбуждат към престъпления, омраза, дискриминация, лично или обществено опасни действия, съдържат обиди и квалификации, няма да се приемат и участниците, които са ги изпратили, ще бъдат дисквалифицирани.

Оценяване на есетата:
Крайният срок за изпращане на есетата е  24 ноември 2017 г., 00.00 часа
Есетата се изпращат по електронен път, на и-мейл: mikc.pk@gmail.com
Есето се придружава с кратка информация за автора – трите имена, възраст, населено място, занимание /ученик, студент, работещ, безработен/, данни за връзка /задължително телефонен номер/.
Списък с кандидатите, които са изпратили есета, отговарящи на условията на конкурса, ще бъде публикуван на сайта на МИКЦ Перник, до 27.11.2017 г.
Оценяването ще бъде извършено в периода 27.11 – 05.12.2017 г., от специално жури.
Кандидатите, спечели конкурса, ще бъдат обявени на 06.12.2017г..

Награждаване
Първа награда: Таблет
Втора награда: Ваучер за книги
Трета награда: 2 билета  за театър

Участникът в конкурса се съгласява със следните условия:

Участникът се съгласява да бъде публикувано името му и името на изпратеното есе, както и да бъдат обявени при класирането.
Участникът се съгласява есето му да бъде публикувано в книжка със събраните есета, подбрани от журито.
Участникът се съгласява есето му да се разпространява сред неограничен кръг от хора.
Авторското право върху есето принадлежи на проекта МИКЦ Перник. Участникът и автор на есето си запазва всички неотчуждими авторски права.
Конкурсът е част от информационната кампания „Познаваме ли институциите?“ на Младежки информационно-консултантски център, реализираща се по проект на програма МИКЦ, с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта и партньорството на Община Перник.