25 май 2017

Среща с колегите от МладежСо Пловдив

 

 

На празничния 24 май екипът на МИКЦ ПерникНаМладите бе на работна среща, с цел обмяна на опит и информация с колегите от МИКЦ МладежCo Пловдив. На срещата екипите на двата младежки центъра обсъдиха възникнали въпроси по време на изпълнението и отчетността на проектите и обмениха опит относно работата с младите хора от Областите Перник и Пловдив.
Екипът на МИКЦ Перник на младите благодари на колегите от МИКЦ МладежСо Пловдив за топлото посрещане и ползотворните разговори.