20 март 2015

Обучение на тема „Организационна култура”

„Ако вие не управлявате културата,1360029049business-lider

тя ще ви управлява и дори може да

не си давате сметка за мащаба,

в който това се случва.“

Едгар Шейн

 leader

 

Период на провеждане: 04 – 05 април 2015г.

Място: Конферентна зала на Общински младежки дом – Перник

 

Организиране на двудневно обучение за 20 младежи с цел запознаване с основните компоненти от структурата на една организация – мисия, визия, цели, роли в екипа, както и конкретните стъпки за организиране на събития. На участниците ще бъдат дадени конкретни знания и ще бъдат упражнени умения за отношенията в една организация, как се залагат цели, как се организира събитие, което максимално ефективно да постигне целта си. В края на обучението на участниците ще бъде дадена практическа задача, чрез която да приложат придобитите знания и умения.

 

 

culturaaa

 

 

Leave a Reply