08 март 2015

Младежи правят клуб по дебати в Перник

Двадесет младежи Перник, Брезник и Трън се включиха в двудневно обучение на тема „Дебатът – изкуството на демокрацията”, в рамките на проект „Младежки информационно-консултантски център – Перник”.

Целта на обучението бе участниците да придобият основни знания и умения по публична реч, аргументация и анализ и какво представляват състезателните дебати.

По време на обучението младите хора подготвиха и представиха два примерни дебата, чрез които имаха възможност да приложат наученото и съответно да получат обратна връзка от обучителите, които са треньори с дългогодишен опит в Асоциация „Дебати”, гр. София.

Като резултат от проведеното обучение беше учреден неформален клуб по дебати, където младежи от област Перник ще могат да развиват своите умения за дебатиране и публична реч, ще организират срещи и състезателни дебати със свои съмишленици от цялата страна и ще имат възможност да вземат участие в национални и международни състезания по дебати.

Новосформирания клуб по дебати ще се помещава в сградата на Общински Младежки Дом в МИКЦ Перник и ще бъде отворен за всички млади хора, които проявяват интерес по темата.

МИКЦ Перник се администрира от сдружение „Обектив” и се финансира по Национална програма за младежта (2011-2015г.) от Министерство на младежта и спорта. В рамките на проекта се организират различни обучения, консултации и младежки активности, които предоставят информация относно актуални теми и проблеми, които вълнуват младите хора. Дейностите на МИКЦ Перник са изцяло насочени към личностното развитие на младежите от област Перник и активното им гражданско включване в обществения живот. Важно място в активностите на проекта е отредено на темите за опазване на околната среда и здравословен начин на живот, кариерно ориентиране и граждански права.

Припомняме, че през месец февруари стартираха консултации по „Кариерно ориентиране”, които се провеждат в част от училищата в Перник, както и на място в офиса на МИКЦ. Целта на консултациите по „Кариерно ориентиране” е, чрез ролеви игри и дискусии да се засегнат темите за кариерно развитие на подрастващите, избoрът на учебно заведение и професия, възможностите на регионално ниво за реализация.

През месеците април, май, юни и юли МИКЦ Перник ще организира и проведе индивидуални и групови консултации на тема „Право и граждански права”. Основна цел на тези консултации е младите хора да разберат как функционира съдебната система, кои са видовете съдилища в България и как и къде можем да защитим правата си.

Услугите, които предоставя МИКЦ Перник са безплатни и достъпни за всички млади хора на възраст от 15 до 29 г. от област Перник.

IMG_3485IMG_3914

Leave a Reply