14 февруари 2015

Тренинг-обучение „Екип и екипно взаимодействие”

 Тайната на добрия избор на сътрудници

е проста – трябва да открием тези хора,

които искат да правят същото,

коeто ние бихме поискали от тях.

Ганс Селие

 


  

 

Период на провеждане: юни-юли 2015 г.

Място: Област Перник

 

Перник е една от първите общини в България, където е учреден Консултативен съвет за младежка политика към кмета на общината, но за да бъде наистина успешна работата между всички отговорни субекти е необходимо да поддържат мислене за екипност и взаимодействие помежду си. По време на обучението представителите на младежките организации и на институциите работещи с млади хора ще се научат как да работят в екипност помежду си, чрез различни техники – ролеви игри, дискусии, казуси. Дейността ще надгради обучението за екипно взаимодействие, което беше реализирано по проект МИКЦ Перник през 2013г.

New Picture (5)New Picture (6)

Leave a Reply