14 февруари 2015

Обучение на тема „PR и социални практики”

Когато видиш успешен бизнес, New Picture (17)

това означава, че някой някога

е взел смело решение.

Питър Дракър

 

 

 

Период на провеждане: октомври-ноември 2015 г.

Място: Област Перник

 

Организиране и провеждане на еднодневно обучение за 20 младежи на възраст между 15 и 29 г., за придобиване знания и умения за ПР (Връзки с обществеността) и социални медии с цел изграждане и управление на положителна репутация и ефективна комуникация със заинтересовани страни. Обучението включва балансирано представяне на знания за значението на ПР дейността и възможностите, които социалните медии предоставят за комуникация с всички заинтересовани страни за развитие на младежки политики, и разглеждане на конкретни примери. В края на обучението на участниците ще бъде дадена практическа задача, чрез която да приложат придобитите знания и умения.

images (2)

 

Leave a Reply