14 февруари 2015

Обучение на тема „Дизайн и фотография”

“Лайка, шмайка.

Апаратът няма никакво значение. New Picture (18)

Всичките могат да запечатат това,

което виждаш.

Номерът е да видиш!”

                   Ернст Хаас

 New Picture (19) New Picture (20)

 

Период на провеждане: октомври-ноември 2015 г.

Място: Област Перник

 

Организиране на еднодневно обучение за 20 младежи на възраст между 15 и 29 г. Обучението включва предоставяне на знания за значението на дизайна и фотографията във всеки един аспект от живота ни, както и за впечатлението което оставя, както на първото, така и на трайното впечатление и мнение. Също така ще се обърне внимание и на ефективното използване на дизайна и фотографията за най-различни нужди, както и обогатяване на визуалната култура на младежите.

Leave a Reply