Сдружение „Обектив“ реализира проект „Младежки информационно-консултантски център- Перник“ от 2007г. От тогава до момента офисите и голяма част от дейностите се провеждат в Общински младежки дом. Община Перник е една от малкото общини в страната, която е запазила младежката си инфраструктура и реализира политика за млади хора чрез общински младежки младежки институции, сред които водеща роля има Общински младежки дом Перник. В допълнение, офисът на МИКЦ Перник се намира в неговата сграда, поради тази причина считаме за правилно той да бъде официалният партньор по проекта. Материално-техническата база и помещенията в сградата са на разположение за изпълнението на планираните дейности. Общински младежки дом е и една от институциите, които членуват в Консултативния съвет за младежка политика към кмета на Община Перник, чийто съоснователи сме и от сдружение „Обектив“.