„Развитие на структурния диалог – участие на младите хора в решенията на местната власт“

Организиране и провеждане на еднодневно обучение за 20 младежи на възраст между 15 и 29г., с цел придобиване знания и умения за взаимодействие с органите на местната власт и различни институции, запознаване с ефективни практики за младежко включване и при вземането на решения. Обучението ще бъде мултиплицирано чрез информационна кампания по темата.

Обучението ще се проведе на 13 май в гр. Перник. Очаквайте скоро форма за записване.