Как да бъдем убедителни и успешни? Защо е важно да притежаваме добри презентационни умения и кои са техниките, които ще ни помогнат да бъдем добри оратори и да говорим без притеснение пред публика? Това бяха част от въпросите, на които си отговориха участниците в обучението на тема „Развитие на презентационните умения“. Благодарим на председателя на Асоциация „Дебати“, Катерина Попова, че беше част от нашия екип и сподели своите знания и умения с младежите в Перник.