На 9 април в залата на Общински Младежки дом в Перник се проведе еднодневно обучение за младежи с лидерски потенциал, които бяха обучени на това що е доброволчество и как се мотивират и задържат доброволци в организацията.

Александра Мирчева заместник-председател на Национален младежки форум и Български делегат в ООН беше нашият обучител. Програмата, която ни беше подготвила Алекс беше напълно съобразена с интересите на участниците. Работата по групи помогна допълнително на младежите да приложат на практика придобитите нови знания и умения и да подготвят по-добре свои бъдещи инициативи.

Силната мотивация на участниците и добрите им идеи положиха основите на бъдещи младежки инициативи, които предстои да бъдат реализирани от новите лидери на Перник.