На 11 ноември в залата на Общински младежки дом, гр. Перник екипът на МИКЦ Перник проведе обучение на тема „Писане и управление на проекти“.
Обучението бе насочено към млади хора на възраст от 14 до 29 години, които искат да открият начини за реализиране на идеите си, чрез проектно финансиране и да развият умения за проектно мислене. Кандидатите бяха предварително подбрани от лектора Галина Асенова, като целевата група бе представители на младежки неправителствени организации или неформални групи, или млади хора, работещи в институции.
С помощта на модерния подход на лектор-експерта в сферата, участниците преминаха през всички етапи на проектната идея – от нейното създаване, през кандидатсване и получаване на финансиране, управление на сключения договор и отчитане на проекта. В процеса на обучението на участниците им бе дадена и практическа задача, в която участниците сами реализираха своя проекта идея.

Организатор на инициативата е сдружение „Обектив“, а обучението е в рамките на проект „Младежки информационно-консултантски център – Перник“, финансиран от Министерството на младежта и спорта, по Национална програма за младежта (2016-2020 г.).