Планирана дата за Обучението Подготовка и управление на проекти – 4 ноември 2017 г.

Организиране и провеждане на еднодневно обучение за 20 младежи на възраст между 15 и 29г., с цел придобиване знания и умения за проектно мислене, управление на средства на проектен принцип, реализация и управление на проекти.