На 14 и 15 октомври 2017 година в село Черни вит, Троян се Младежки информационно-консултантски център проведе двудневно обучение за младежи с цел запознаване с основните компоненти от структурата на една организация – мисия, визия, цели, роли в екипа, както и конкретните стъпки за организиране на събития. На участниците бяха задавани конкретни задачи и примери и бяха упражнени умения за развитие на отношенията в една организация, как се залагат цели, как се организира събитие, което максимално ефективно да постигне целта си. В края на обучението на участниците ще бяха зададени практически задачи, чрез които имаха възможност да приложат придобитите знания и умения.