Планирани дати за провеждане на обучението 14 и 15 октомври 2017 година.

Организиране на двудневно обучение за 20 младежи с цел запознаване с основните компоненти от структурата на една организация – мисия, визия, цели, роли в екипа, както и конкретните стъпки за организиране на събития. На участниците ще бъдат дадени конкретни знания и ще бъдат упражнени умения за отношенията в една организация, как се залагат цели, как се организира събитие, което максимално ефективно да постигне целта си. В края на обучението на участниците ще бъде дадена практическа задача, чрез която да приложат придобитите знания и умения.