В рамките на два дни в периода 25-26 февруари 2017 г. в хотел Рударци се проведе Обучение на тема “Младежки работници и работа в мрежа”.
В обучението за “Младежки работници и работа в мрежа” взеха участие младежи от гр. Перник. Основната цел, която поставиха пред тах обучителите Галина Асенова и Александър Клъстанов, беше да се запознаят с основните аспекти на младежката работа чрез участие в неформални младежки групи, младежки организации и младежки мрежи. Като основна линия се очертаха екипното взаимодействие, изграждане на доверие в екипа, споделяне на отговорности, толерантността и лидерството, към които бяха насочени активностите, включени в обучението.