Планирана дата за провеждане на обучението 18 ноември 2017 година

Обучител Байчо Георгиев

Организиране и провеждане на еднодневно обучение за 20 младежи на възраст между 15 и 29г., за придобиване знания и умения за маркетинг и управление на бранд /марка/ с цел изграждане и управление на модерна визия и намирането на подходящи канали за реализация. В края на обучението на участниците ще бъде дадена практическа задача, чрез която да приложат придобитите знания и умения.