На 30 септември и 1 октомври в град Сандански се проведе двудневно обучение на тема Екип и екипно взаимодействие. В обучението взеха активно участие 20 млади хора. Квалифицираните обучители Александър Кръстанов и Станислава Генадиева поднесоха по атрактивен и достъпен начин темата за екипната работа и общия стремеж към по-високи резултати.

Перник е една от първите общини в България, където е учреден Консултативен съвет за младежка политика към кмета на общината, но за да бъде наистина успешна работата между всички отговорни субекти е необходимо да поддържат мислене за екипност и взаимодействие помежду си. По време на обучението представителите на младежките организации и на институциите работещи с млади хора научиха как да работят в екипност  помежду си, чрез различни техники – ролеви игри, дискусии, казуси. Дейността надгради обучението за екипно взаимодействие, което беше реализирано по проект МИКЦ Перник през 2013г. и 2015 г. В обучението бяха включени и младежи от малките населени места, с цел развитие на младежките политики и гражданската активност на младите хора.