Екипът на МИКЦ Перник се състои от млади хора и хора с опит и експертиза в съответната позиция. Обединяваща връзка между членовете на екипа е работата им с млади хора, както и опита от съвместна работа в предишни екипи.